ასპინძაევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ასპინძა

პროექტი დასრულდა  2014 წელს.პროექტი ითვალისწინებდა 300მ3 ტევადობის რეზერვუარის მშენებლობას, სათავე ნაგებობის მოწყობას, დ=200მმ 15კმ სიგრძის ფოლადის სადაწნეო მილსადენის და 6კმ სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილების მოწყობას.
სხვა პროექტები