ანაკლიააზიის განვითარების ბანკი (ADB)

ანაკლია

პროექტი ითვალისწინებდა 122კმ. წყალსადენის და წყალარინების ქსელის მოწყობას. 650 ინდივიდუალური მრიცხველების მოწყობას, 42 კანალიზაციის გადამქაჩი სადგურის მშენებლობას.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა დარჩელში რეზერვუარისა და სატუმბი სადგურის მშენებლობა, კახათისა და ინგირის ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილებიდან დარჩელის რეზერვუარამდე დამაკავშირებელი მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა და გადამცემი მაგისტრალური მილის მოწობა დარჩელის რეზერვუარიდან განმუხურისა და ანაკლიის ქსელებამდე საერთო სიგრძით 8 კმ. პროექტი დასრულდება 2015 წელს დასრულდა.
სხვა პროექტები