საგარეჯოს წყლის სისტემის ხარვეზებს კონტრაქტორი კომპანია ეტაპობრივად გამოასწორებს