მესტიაევროპის საინვესტიციო ბანკი (ADB)

მესტია

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 37 კმ. სიგრძის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა; 1 047 ერთეული წყლის მრიცხველის მონტაჟი; 46.6 კმ. სიგრძის წყალარინების ქსელის მოწყობა; 1,227 საკანალიზაციო ჭის მოწყობა; კომპანიის სერვის ცენტრის მშენებლობა. პროექტი დასრულდება 2015 წელს დასრულდა.
სხვა პროექტები