წალენჯიხაევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

წალენჯიხა

წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. 

პროექტი დასრულდა 2015 წელს
სხვა პროექტები