ახალი სამგორიკომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

ახალი სამგორი

ახალი სამგორის დასახლებაში, სართიჭალის სათავე ნაგებობიდან მიმავალი მაგისტრალის რეაბილიტაცია;
სხვა პროექტები