მარნეულში, დევნილთა ახალი დასახლებისთვის წყლისა და წყალარინების სისტემების მოწყობა სრულდება