25 წლიანი უწყლობის შემდეგ ლანჩხუთში მცხოვრები 700 ოჯახი უწყვეტი წყალმომარაგებით სარგებლობს.