საგარეჯოს სტაბილური წყალმომარაგებისთვის ახალი სისტემის მშენებლობა იწყება