გუდაურის ხელოვნური გათოვლიანებისთვის რეზერუარის წყლით შევსება დაიწყო