წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი - ანასეული წლის ბოლოდან უწყვეტ წყალმომარაგებაზე გადავა