აგვისტოდან, თერჯოლაში მცხოვრები 500-მდე ადამიანი სტაბილური წყალმომარაგებით პირველად ისარგებლებს