გიგა მანდარია - ზუგდიდის უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის სისტემის მშენებლობის ძირითადი ნაწილი დასრულებულია