კომპანიის მენეჯმენტმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ ფილიალს ახალი ხელმძღვანელი წარუდგინა