გიგა მანდარია-გამრიცხველიანება აუცილებელი პირობაა ლაგოდეხის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის