დუშეთში,ტაბიძის ქუჩის მოსახლეობა წყალარინების ახალი სისტემით სარგებლობს