ზუგდიდში წყლისა და წყალარინების ყველა პროექტი შეუფერხებლად გრძელდება