წყალმომარაგების კომპანია მარნეულში, მოსახლეობის სტაბილური წყლის მიწოდებისთვის შეუფერხებლად მუშაობს