ვალეში 3500 -მდე ადგილობრივი წყალმომარაგების გამართული ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს