ახალციხეში 200 ოჯახისთვის წყალარინების სისტემის მოწყობა სრულდება