გიგა მანდარია - ფოთის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს