გრიგოლ მანდარია - ქუთაისის მოსახლეობა 24 საათიან წყლის მიწოდებაზე ეტაპობრივად გადადის