თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის დაწყების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა