მინისტრის მოადგილემ წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლებს ახალი დირექტორი წარუდგინა