ურეკში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულდა