საკურორტო ზონების სტაბილური წყალმომარაგებისთვის კომპანია სამუშაოებს განაგრძობს