მარნეულში სასმელი წყლის რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს