წყალმომარაგების საკითხებზე მოსახლეობასთან და მუნიციპალიტეტებთან შეხვედრები გრძელდება