დაბა აგარაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს