ახალციხეში 200-მდე ოჯახი წყალარინების ახალი ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს