მარნეულში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა დაიწყება