ჭიათურაში სასმელი წყლის რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს