ანასეულის მოსახლეობის უწყვეტი წყალმომარაგების მიზნით სამუშაოები მიმდინარეობს