ანასეულის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა იწყება