მარნეულის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია 2021 წლის გაზაფხულზე დასრულდება