კომპანია ქუთაისში ,,გვირილობის" დღესასწაულში მონაწილეობს