ფოთში დაზიანებული მაგისტრალური ქსელის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს