22 მარტი, წყლის რესურსების დაცვის მსოფლიო დღე გუდაურში