სტუ-ს ორი სტუდენტი კომპანიაში დასაქმების პერსპექტივით ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლის