წელს ჯვარის მოსახლეობას უწყვეტი წყალმომარაგება ექნება