გურამ ყურაშვილი - კანალიზაციის სისტემების სპეციალისტი