იმერეთის რეგიონის ზეინკალის კონსტანტინე თავბერიძის ერთი სამუშაო დღე