წყალმომარაგების სფეროს განვითარების პროგრამის მონაწილეებს ავსტრიელი ექსპერტები გადაამზადებენ