გერგეტში 1000-მდე ადგილობრივს წყლის მიწოდების მრავალწლიანი პრობლემა მოგვარდა