კომპანიის თანამშრომლები გამოცდილების გაზიარების მიზნით რუმინეთში იმყოფებოდნენ