ქუთაისს წყალარინების თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ექნება