ასპინძაში მცხოვრები 800-ზე მეტი ოჯახისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდა