იტალიაში, წყლის ტექნოლოგიების გამოფენას კომპანია საერთაშორისო პარტნიორების მიწვევით დაესწრო