ფოთში სასმელი წყლის რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს