ვალეში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდა